Skip to main content

mp4 naar mp3

By 16 juli 2017januari 7th, 2019Batch, Windows

Vind je de muziek mooi uit je mp4 video? Maak er een mp3 van in hoge kwaliteit (320kbps).

Vereisten om mp4 naar mp3 te exporteren

 • Windows 7 of later
 • ffmpeg downloaden(link of de download die ik gebruikte)

Files voor migratie van mp4 naar mp3

 1. ffmpeg uitpakken en alleen de folder bin gebruiken. In deze folder plaatsen wij alle files
 2. Maak een file _RUNME.bat (lees hier hoe je een dos / batch bestand maakt)
 3. Maak een file _worker.bat

Ter verificatie: in de folder bin tref je nu 5 files aan.

 • _RUNME.bat
 • _worker.bat
 • ffmpeg.exe
 • ffplay.exe
 • ffprobe.exe

Bewerk _RUNME.bat

Open de file en plaats daarin de volgende code:

_RUNME.bat
1

2

3

4

5

@echo off

for %%i in (*.mp4) do (

call _worker.bat “%%i”

)

pause

Opslaan en sluiten.

Bewerk _worker.bat

Open de file en plaats daarin de volgende code:

_worker.bat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

@echo off

for /f “tokens=*” %%a in (‘ffprobe.exe -show_format -i %1 ^| find “duration”‘) do set _duration=%%a

set _duration=%_duration:~9%

for /f “delims=. tokens=1*” %%b in (‘echo %_duration%’) do set /a “_durS=%%b”

for /f “delims=. tokens=2*” %%c in (‘echo %_duration%’) do set “_durMS=%%c”

 

rem Aantal seconden dat eraf gaat aan het begin

set _startS=0

 

rem Aantal seconden dat eraf gaat aan het eind

set /a “_durS-=10”

 

set “_newduration=%_durS%.%_durMS%”

set “_output=%~n1”

set _output=%_output::=-%

set _output=%_output:!=-%

set _output=%_output:?=-%

md _Ready

md _Old

ffmpeg.exe -i %1 -ss %_startS% -t %_newduration% -b:a 320000 “_Ready\%_output%.mp3”

move /Y %1 _Old\

Opslaan en sluiten.

Mp4 naar mp3 concerten

 1. Download 1 of meerdere mp4’s en plaats ze in de bin folder
 2. Dubbelklik op _RUNME.bat

Zie het resultaat in de nieuw gemaakte folder _Ready. De mp3 zal nu een hoge kwaliteit zijn van wel 320kbps!

 

 

Patrick Buijs